Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11307
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"33. Statue de Jean Sobieski à Lazienki."
Autor/Author:Pierre Antoine Branche wg Vernier
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana pod kompozycją: "Vernier del"; "Lemaitre direxit" i "Branche Sc"
Technika/Technique:staloryt na papierze
Wymiary/Size/Capacity:91x123 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznacznie uszkodzony górny margines tablicy (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1840
Pochodzenie/Origin:Z: Charles Forster: Pologne. Paris: Firmin Didot, 1840 tablica nr 33 po s. 126
Inf. o Autorze/Information about an Author:Pierre Antoine Branche (15.03.1805 Paryż - ?) francuski rytownik, studiował w paryskiej Ecole de Beaux-Arts pod kierunkiem François-Louis Couché, przede wszystkim ilustrator książkowy; zob. AKL t. 13 s. 589.
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i11307
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi mosty, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo obce, rysunek obcy portrety polskie zawody wojskowi - wyżsi dowódcy, generałowie, hetmani - Polska władcy polscy - królowie - Polska / architecture bridges/bridge figures/figure, portraits/portrait / Architektur Brücken/Brücke Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt / steel engraving / Stahlstich