Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11309
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Jana III w parku Łazienkowskim w Warszawie. (3410)"
Autor/Author:Edward Gorazdowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "E GORAZDOWSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:164x212 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, na marginesach karty bardzo nieznaczne plamki (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1876
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 585 z 14.09.1876 s. 161
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Gorazdowski (1843-1901) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1863 do początków XX w., jeden z najlepszych i najpłodniejszych polskich ksylografów, wielokrotnie nagradzany, w latach 1863-1873 i od 1890 związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", 1873-1890 z "Kłosami"; zob. obszerny biogram w SAP t. 2 ss. 400-401
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21031
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i11309
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi mosty, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture bridges/bridge figures/figure, portraits/portrait / Architektur Brücken/Brücke Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich