Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11311
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Most Sobieskiego w Łazienkach królewskich w Warszawie. (Podług fotografii Karola Beyera)."
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Franciszka Tegazzo na podstawie Karola Beyera
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "FTegazzo" i w prawym rogu "K. PRZYKORSKI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:331x222 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1871
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 z 17.06.1871 s. 296
Inf. o Autorze/Information about an Author:Konstanty Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21031
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z tekstem autorstwa Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i11311
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi mosty, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture bridges/bridge figures/figure, portraits/portrait / Architektur Brücken/Brücke Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich