Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11312
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Łazienki Królewskie / Jan III Sobieski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Pomnik Jana Sobieskiego w Łazienkach. Podług fotografii Konrada Brandla. (2566)"
Autor/Author:Walenty Ciechomski i Józef Łoskoczyński wg Konrada Brandla
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "W. C : J. Ł"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:204x254 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne mechaniczne uszkodzenie na prawym marginesie kompozycji
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 299 z 22.09.1888 s. 177
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Walenty Ciechomski warszawski drzeworytnik czynny ca 1876-1893, początkowo związany z Drzeworytnią Warszawską (m.in. praca w: Bronisław Grabowski: Widoki Częstochowy i Jasnéj Góry z opisem. Warszawa: nakładem D. Lange, [1876] praca "[4.] Wnętrze Kaplicy N. P. Maryi w Kościele Jasnogórskim."), następnie związany z drzeworytnią Bronisława Puca 1878-1887, prace w różnych czasopismach w tym w: Biesiada Literacka 1879-1881, 1883-1884; Tygodnik Powszechny 1879-1883; Tygodnik Ilustrowany 1878-1882; 1885, 1887-1889; nadto Ognisko Domowe oraz kalendarz J. Ungra na rok 1884; zob. SAP t. 1 s. 352 i materiały własne. 2) Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1872-1891, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 ss. 183-184
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21031
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Jan III Sobieski (17.08.1629 Olesko pow. Złoczów - 17.06.1696 Wilanów) król Polski od 1674, wcześniej starosta od 1644 (wielokrotnie), chorąży wielki koronny od 1656, marszałek wielki koronny od 1665, hetman polny koronny od 1666, hetman wielki koronny od 1668, znakomity wódz i organizator armii, toczył zwycięskie wojny z Tatarami i Turkami w tym odsiecz Wiednia 1683; zob. przede wszystkim Polski słownik biograficzny (PSB) t. 10 ss. 413-422
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie/[portret:Jan III Sobieski]
Numer katalogowy/Number:i11312
Kategorie tematyczne/Categories:architektura figury, statuy, posągi mosty, portrety polskie okres postacie 17 wiek - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody władcy polscy - królowie - Polska / architecture bridges/bridge figures/figure, portraits/portrait / Architektur Brücken/Brücke Skulpturen/Skulptur, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich