Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11337
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"PIÉRWSZE WALNE POSIEDZENIE TOWARZYSTWA ROLNICZEGO, W PAŁACU NAMIESTNIKÓW W WARSZAWIE. (Rysował Ceglinski i Pillati, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:Wg Juliana Ceglińskiego i Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:213x232 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty i bardzo nieznaczny ślad po starym poziomym zagięciu karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 21 z 18.02.1860 s. 177.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2410.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w postaci wydruku komputerowego. Bardzo rzadka rycina.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11337
Kategorie tematyczne/Categories:architektura rezydencje wnętrza, etnografia wydarzenia / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Inneres Residenzen/Residenz, Etnographie Ereignisse/Ereignis / wood-engraving / Holzstich