Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11338
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Pierwsze walne posiedzenie Towarzystwa Rolniczego, w pałacu namiestników w Warszawie / "PIÉRWSZE WALNE POSIEDZENIE TOWARZYSTWA ROLNICZEGO, W PAŁACU NAMIESTNIKÓW W WARSZAWIE. (Rysował Ceglinski i Pillati, rytowano w drzeworytni Tygodnika.)"
Autor/Author:wg Juliana Ceglińskiego i Henryka Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy wtórnie kolorowany na papierze
Wymiary/Size/Capacity:213x232 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, pod kompozycją słabe rdzawe plamy
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 21 z 18.02.1860 s. 177
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 2410
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Spis treści półrocznika jako autora tekstu podaje "A. K." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Bardzo rzadka rycina
Cena/Price:330
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11338
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura rezydencje wnętrza, etnografia wydarzenia / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Inneres Residenzen/Residenz, Etnographie Ereignisse/Ereignis / coloured wood-engraving (new colour) wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich koloriert Holzstich (Neues Kolorit)