Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11339
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-rezydencje
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Sala balowa w pałacu Paca / "SALA BALOWA W PAŁACU PACA. (Rysował Kostrzewski, rytował Styfi w Warszawie.)"
Autor/Author:Jan Styfi wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "FK" i w prawym rogu "J. STYFI."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:209x157 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczny ślad po starym poziomym złożeniu karty, bardzo nieznaczne plamki
Datowanie/Dating:1860
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 21 z 18.02.1860 s. 176
Inf. o Autorze/Information about an Author:Jan Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24578
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Bardzo rzadka rycina. Bal na rzecz Instytutu Muzycznego w Warszawie
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11339
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura rezydencje wnętrza, etnografia wydarzenia, kultura taniec / architecture interiors/interior/ rezydencje/residences, manors/residence, manor, culture dance, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Inneres Residenzen/Residenz, Etnographie Ereignisse/Ereignis, Kultur Tanz / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich