Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11346
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Teatr letni, zwany Alhambra, w Warszawie."
Autor/Author:Konstanty Przykorski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K PRZYKORSKI sc".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:166x237 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, nad górnym marginesem ślad starego złożenia karty (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 136 z 6.08.1870 s. 61.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf; zob. Rudniewska (Słownik) ss. 107-108 i SAP t. 8 s. 113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z anonimowym tekstem. Alhambra - teatrzyk ogródkowy, założony 1871 przy ul. Miodowej w ogródku zwanym Orfeum, jego zespół aktorski grał wcześniej w teatrzyku Tivoli, istniał do 1889; zob. Encyklopedia Warszawy s. 19.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11346
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry / architecture theatres/theatre / Architektur Theater / wood-engraving / Holzstich