Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11367
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:""Nowy Teatr" w Warszawie. (6067)"
Autor/Author:Aleksander Malinowski wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A MALINOWSKI" i "X Pillati".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:187x235 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 846 z z 15.09.1881 s. 161.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12599 (błędnie podaje nr strony).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Widok wnętrza Teatru Nowego. Teatr Nowy - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych, letnia scena Teatru Małego, otwarty 3.09.1881 przy ul. Królewskiej, przerobiony z teatru ogródkowego przy restauracji Alkazar, siedziba zespołów Operetki i Farsy, zespół Operetki przeniósł się do Teatru Nowości, w 1915 teatr został zlikwidowany wraz z WTR; zob. Encyklopedia Warszawy s. 673.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11367
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, kultura teatr, zawody i zajęcia aktor/aktorka / architecture theatres/theatre, culture theatre, jobs and professions/job and occupation / Architektur Theater, Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Kultur Theater / wood-engraving / Holzstich