Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11369

Typ/Type:cztery ryciny na dwóch kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"TEATR ROZMAITOŚCI W WARSZAWIE PO POŻARZE. [1] Sala widzów widziana ze sceny. [2] Widok z lóż piérwszego piętra na scenę. [3] Część sceny i widowni. Widok wzięty z loży parterowéj. [4] Widok zewnętrzny Teatru Rozmaitości. Schody bezpieczeństwa. (6577-78)"
Autor/Author:1) Stanisław Antoszewicz; 2) Kazimierz Pomianowski; 3) i 4) Franciszek Szymborski
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "ANTOSZEWICZ"; 2) "K. POMIAN"; 3) "F.S."; 4) "F. SZYM"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 153x213; 2) 151x210; 3) 95x117; 4) 93x118 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 938 z 21.06.1883: 1) i 2) s. 393; 3) i 4) s. 400
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Stanisław Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały. 2) Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390. 3) Franciszek Szymborski (zm. 1872 Petersburg) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1866-1872, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto dla "Kłosów", związany z drzeworytnią Jana Salomona Minheymera (Müncheimera i in.) w Warszawie; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) ss. 131-132.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty oraz krótki anonimowy tekst. Teatr Rozmaitości - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), założony 1829 jako Teatr Polski i tegoż roku przejęty przez Teatr Narodowy otrzymując nazwę Teatr Rozmaitości, który od 1833 działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w latach 1835-1836 wybudowano nowe skrzydło Teatru Wielkiego z przeznaczeniem dla sceny Teatru Rozmaitości, które spłonęło 15.01.1883, w 1884 odbudowany ze zmianami, od 1918 teatr pod zarządem miejskim, gmach ponownie spłonął 2.11.1919, odbudowany teatr wznowił działalność jako Teatr Narodowy; zob. Encyklopedia Warszawy s. 674.
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11369
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, varia pożary / architecture theatres/theatre, varia fires/fire/wildfire / Architektur Theater, Varia Brände/Brand / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich