Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11370
Typ/Type:dwie ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"TEATR ROZMAITOŚCI W WARSZAWIE PO POŻARZE. [1] Sala widzów widziana ze sceny. [2] Widok z lóż piérwszego piętra na scenę."
Autor/Author:1) Stanisław Antoszewicz; 2) Kazimierz Pomianowski
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "ANTOSZEWICZ"; 2) "K. POMIAN".
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 153x213; 2) 151x210 mm.
Stan/Condition:Rycina 1) w bardzo ładnym stanie; rycina 2) w dość ładnym stanie, słaby ślad po starym złożeniu karty na górnym marginesie ryciny (ryciny po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 938 z 21.06.1883 s. 393.
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) S. Antoszewicz warszawski drzeworytnik czynny w latach około 1873-1890, autor licznych drzeworytów, początkowo związany w latach 1873-1879 z "Tygodnikiem Ilustrowanym", potem związany z drzeworytnią "Kłosów"; zob. SAP t. 1 s. 40 i inne materiały. 2) K. Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki anonimowy tekst. Teatr Rozmaitości - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), założony 1829 jako Teatr Polski i tegoż roku przejęty przez Teatr Narodowy otrzymując nazwę Teatr Rozmaitości, który od 1833 działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w latach 1835-1836 wybudowano nowe skrzydło Teatru Wielkiego z przeznaczeniem dla sceny Teatru Rozmaitości, które spłonęło 15.01.1883, w 1884 odbudowany ze zmianami, od 1918 teatr pod zarządem miejskim, gmach ponownie spłonął 2.11.1919, odbudowany teatr wznowił działalność jako Teatr Narodowy; zob. Encyklopedia Warszawy s. 674.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11370
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, varia pożary / architecture theatres/theatre, varia fires/fire/wildfire / Architektur Theater, Varia Brände/Brand / wood-engraving / Holzstich