Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11372
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"[TEATR ROZMAITOŚCI W WARSZAWIE PO POŻARZE.] Widok z lóż piérwszego piętra na scenę."
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "K. POMIAN".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:151x210 mm.
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenie górnego marginesu kompozycji, nieznaczne zabrudzenie w lewym dolnym rogu, pod kompozycją stara prywatna pieczęć własnościowa (rycina po konserwacji).
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 938 z 21.06.1883 s. 393.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany krótki anonimowy tekst w kserokopii. Teatr Rozmaitości - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), założony 1829 jako Teatr Polski i tegoż roku przejęty przez Teatr Narodowy otrzymując nazwę Teatr Rozmaitości, który od 1833 działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w latach 1835-1836 wybudowano nowe skrzydło Teatru Wielkiego z przeznaczeniem dla sceny Teatru Rozmaitości, które spłonęło 15.01.1883, w 1884 odbudowany ze zmianami, od 1918 teatr pod zarządem miejskim, gmach ponownie spłonął 2.11.1919, odbudowany teatr wznowił działalność jako Teatr Narodowy; zob. Encyklopedia Warszawy s. 674.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11372
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, varia pożary / architecture theatres/theatre, varia fires/fire/wildfire / Architektur Theater, Varia Brände/Brand / wood-engraving / Holzstich