Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11391
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-teatry
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Scena z fantazji dramatycznej "Tancerka" / "SCENA Z FANTAZYI DRAMATYCZNÉJ "TANCERKA," przedstawionéj na scenie Teatru Rozmaitości w dniu 31 Marca r. b. [...] 1150"
Autor/Author:E. Baranowski i J. Jezierski wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: pośrodku "X. Pillati" i w prawym rogu "B. PUC - E B - J.J"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:169x237 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 15 z 15.04.1883 s. 232
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) E. Baranowski warszawski drzeworytnik sygnujący swe prace: "E. Baranowski" lub "E. Bar" pracujący dla czasopism warszawskich ("Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Powszechny", "Biesiada Literacka", współpracował z drzeworytnią Bronisława Puca, czynny w latach ok. 1882-1891, pierwsza znana praca w: Tygodnik Powszechny nr 44 z 29.10.1882 s. 697 ("GDAŃSKA PIWNICA. [...] 1044"), ostatnia znana praca w: Biesiada Literacka nr 25 (807) z 14.06.1891 s. 392 ("HISTORYA MLEKA [...]); zob. SAP t. 1 ss. 84-85 i Rudniewska (Słownik) s. 14. 2) J. Jezierski warszawski drzeworytnik czynny w latach ok. 1874-1887, w latach 1880-1882 związany z drzeworytnią B. Puca, tu rytował m.in. dla "Tygodnika Ilustrowanego", rytował również do albumu "Willanów. Album widoków i pamiątek" (Warszawa 1877) i dla "Biesiady Literackiej" w latach 1882-1887; zob. SAP t. 3 s. 289; pierwsza znana rycina ksylografa to karta przedtytułowa "Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1875 [...]" z 1874, znany również z prac dla "Tygodnika Powszechnego" w 1882 i 1883
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Wycinek, zachowany anonimowy tekst w kserokopii. Scena z dramatu Kazimierza Kaszewskiego "Tancerka. Fantazja sceniczna w 1 akcie"; zob. Simon t. 1 s. 392 - nie notuje wystawienia tej sztuki. Teatr Rozmaitości - teatr Warszawskich Teatrów Rządowych (WTR), założony 1829 jako Teatr Polski i tegoż roku przejęty przez Teatr Narodowy otrzymując nazwę Teatr Rozmaitości, który od 1833 działał w Salach Redutowych Teatru Wielkiego, w latach 1835-1836 wybudowano nowe skrzydło Teatru Wielkiego z przeznaczeniem dla sceny Teatru Rozmaitości, które spłonęło 15.01.1883, w 1884 odbudowany ze zmianami, od 1918 teatr pod zarządem miejskim, gmach ponownie spłonął 2.11.1919, odbudowany teatr wznowił działalność jako Teatr Narodowy; zob. Encyklopedia Warszawy s. 674
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11391
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry, kultura teatr, portrety polskie okres postacie 19 wiek - Polska, portrety polskie zawody aktorzy, śpiewacy, tancerze - Polska zbiorowe - Polska, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture theatres/theatre, culture theatre, portraits/portrait / Architektur Theater, Kultur Theater, Porträts/Porträt / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich