Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11406
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Widok teatru w Warszawie. Podług fotografii Brandla. (48)"
Autor/Author:wg Konrada Brandla
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:156x217 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne uszkodzenie lewego marginesu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 9 (1222) z 3.03.1883 s. 144
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24630
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11406
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry / architecture theatres/theatre / Architektur Theater / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich