Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11416
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki / Stanisław Moniuszko
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Trzechsetne przedstawienie Halki w teatrze Wielkim w Warszawie. Rysował E. M. Andriolli. (646)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w obrębie kompozycji: pod portretem po prawej stronie "A. ZAJKOWSKI." i w prawym dolnym rogu kompozycji "Andriolli".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:289x193 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji).
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 132 (1344) z 11.07.1885 s. 24.
Inf. o Autorze/Information about an Author:Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 317.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. - Stanisław Moniuszko (5.05.1819 Ubiel (Białoruś) - 4.06.1872 Warszawa) znany polski muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog. W latach 1837-1840 studiował w Singakademie w Berlinie pod kierunkiem jej dyrektora Carla Friedricha Rungenhagena, gdzie również powstały pierwsze kompozycje S. Moniuszki. Zamieszkał w Wilnie, gdzie był stałym dyrygentem teatru wileńskiego. W dniu 1.01.1858 w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się premiera jego największego dzieła opery "Halki" i tegoż roku przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie również w tym teatrze w 1865 miała premierę kolejna wielka opera autora "Straszny dwór". Autor licznych pieśni, operetek, baletów i oper, czołowy obok F. Chopina przedstawiciel romantyzmu w muzyce polskiej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 21 ss. 655-658.
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo/[portret:Moniuszko Stanisław]
Numer katalogowy/Number:i11416
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) teatry, portrety polskie okres postacie 19 wiek, portrety polskie zawody muzycy i kompozytorzy, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) theatres/theatre, portraits/portrait / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Theater, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich