Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11419
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WARSZAWA. Bazar urządzony na Gwiazdkę w Salach Redutowych. (Rysował z natury Ksawery Pillati). (2095)"
Autor/Author:Jan Styfi i Andrzej Zajkowski wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J.S. A Z." i "X Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:189x213 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 341 z 11.01.1872 s. 33
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) J. Styfi (1839-1921) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1859-po koniec XIX w., studiował w latach 1856-1857 w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie doskonalił się w drzeworytnictwie w Lipsku, jako rytownik związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a w latach 1865-1890 z "Kłosami" (w obu pismach jako kierownik drzeworytni), rytował również dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych polskich ksylografów; zob. obszernie Opałek 1949 ss. 64-66 i SPKP ss. 864-865. 2) A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12489
Uwagi/Comments:Zachowana cała oraz tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "R." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu).
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11419
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry wnętrza, etnografia wydarzenia / architecture interiors/interior/ theatres/theatre, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Inneres Theater, Etnographie Ereignisse/Ereignis / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich