Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11423
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Bazar na korzyść ubogich, urządzony przez Towarzystwo dobroczynności w salach redutowych w Warszawie. (Rysował na drzewie Ksawery Pillati)."
Autor/Author:Julian Schübeler wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "J. SCHÜBELER".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:188x233 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1872
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 211 z 13.01.1872 s. 20.
Inf. o Autorze/Information about an Author:J. Schübeler warszawski drzeworytnik czynny w latach 1865-1889, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Kłosami", autor wielu drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 62-63, Rudniewska (Słownik) ss. 118-119.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12489 (błędnie podaje nr strony).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo
Numer katalogowy/Number:i11423
Kategorie tematyczne/Categories:architektura teatry wnętrza, etnografia wydarzenia / architecture interiors/interior/ theatres/theatre, ethnography occurences, events/occurrence, event / Architektur Inneres Theater, Etnographie Ereignisse/Ereignis / wood-engraving / Holzstich