Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i01169
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków-Wawel / Stefan Batory
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"KAPLICA BATOREGO W KATEDRZE KRAKOWSKIÉJ. Kopia z obrazu Gryglewskiego, który w r. 1865 znajdował się na wystawie warszaw. Tow. zachęty sztuk pięknych, nabyty przez amatora"
Autor/Author:Konstanty Przykorski wg Aleksandra Konstantego Gryglewskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram wiązany "AG" i "K. PRZYKORSKI".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:230x286 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, nieznaczne zaplamienie na marginesach karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 401 z 1.06.1867 s.257.
Inf. o Autorze/Information about an Author:K. Przykorski (1840-1882 Gidle) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1862-1882 rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego" i jedynie sporadycznie dla innych czasopismach, nadto dla wydawnictw książkowych i kalendarzy, autor ok. 200 prac, ceniony ksylograf, zob. Rudniewska (Słownik) ss.107-108 i SAP t.8 s.113.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja/[portret:Stefan Batory]
Numer katalogowy/Number:i01169
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kaplice katedry kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza zamki, portrety polskie zawody / architecture castles/castle cathedrals/cathedral chapels/chapel church interiors/church interior churches/church, portraits/portrait / Architektur Burgen/Burg Kapellen/Kapelle Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Porträts/Porträt / wood-engraving / Holzstich