Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11451
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-Teatr Wielki
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:""Sen nocy letniéj" Szekspira na scenie warszawskiéj. Rysunek J. Konopackiego. (496)"
Autor/Author:wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: monogram łączony "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:239x337 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne plamki na marginesach karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 98 (1310) z 15.11.1884 s. 313
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Komedia Williama Shakespeare'a "A Midsummer Night's Dream"; premiera sztuki w Teatrze Rozmaitości w Warszawie w dniu 24.10.1884; zob. Dramat obcy t. 2 s. 200.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11451
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) teatry, kultura teatr / architecture compositions (including multiview ones) theatres/theatre, culture theatre / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition Theater, Kultur Theater / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich