Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11478
Typ/Type:cztery ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WYSTAWA ROLNICZA W WARSZAWIE. (Rysunki Ksawerego Pillatiego). [1] Pawilon hr. Ludwika Krasińskiego. (2825) [2] Wejście główne. (2826) [3] Pawilon Warszawskiego Towarzystwa asfaltowego. (2827) [4] Wystawa rolnicza w dniu otwarcia. (2828)"
Autor/Author:3) i 4) Andrzej Zajkowski; 4) wraz z Józefem Holewińskim; wszystkie ryciny wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 3) "A. ZAJKOWSKI."; 4) "J. HOLEWIŃSKI. - A. ZAJKOWSKI Sc", nadto wszystkie cztery sygnowane "X. Pillati"
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 98x153; 2) 116x93; 3) 99x153; 4) 100x459 mm
Stan/Condition:Rycina 1) i 3) w bardzo ładnym stanie; rycina 2) w stanie dobrym, ubytek w miejscu złożenia i jednocześnie wyjęcie z oprawy; to samo rycina 4) z nieznacznym ubytkiem (cała karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 482 z 24.09.1874 ss. 196-197
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Andrzej Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142. 2) Józef Holewiński (17.03.1848 Warszawa – 20.01.1917 Warszawa) malarz i rysownik, a przede wszystkim jeden z najwybitniejszych polskich drzeworytników, czynny jako rytownik w Warszawie od 1865 do początków XX w., uczeń Jana Styfiego i Wojciecha Gersona, w latach 1865-1890 związany z "Kłosami" (początkowo tu sygnował ryciny nazwiskiem "Cholewiński"), potem krótko z "Wędrowcem", a następnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym" (w "Kłosach" i "Tygodniku Ilustrowanym" był kierownikiem artystycznym), nadto do 1902 rytował dla niemieckiego "Moderne Kunst" i dla wydawnictw książkowych, bardzo płodny, wielokrotnie nagradzany i wysoko ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram SAP t. 3 ss. 98-99.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12761
Uwagi/Comments:Zachowana cała podwójna karta wydawniczo złożona wraz z obszernym anonimowym tekstem. Wystawa w Warszawie na pl. Ujazdowskim 15.09.-10.1874. Warszawskie Przedsiębiorstwo Asfaltowe (Sporny, Leitgeber i Pitschmann).
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11478
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wielowidokowe wystawy i targi, etnografia uroczystości, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka przemysł - gospodarka chemiczny, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture exhibitions/exhibition multi-view, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy industry chemical industry, ethnography celebrations festivities/celebration festivity/ / Architektur Ausstellungen/Ausstellung mit vielen Ansichten, Etnographie Feste/Fest, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Industrie Chemieindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich