Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11481
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Bydło rassy hollenderskiéj i Shorthorn, premiowane na Wystawie Rolniczéj w Warszawie. 1) Krowa p. Czarnowskiego, medal srebrny. - 2) Krowa Art. hr. Potockiego, medal złoty. - 3) Jałówka p. Skrutkowskiego, medal złoty. - 4) Jałówka krzyżowana Shorthorn z krową rassy litewskiéj, p. Podbereskiego, medal srebrny Moskiewskiego Towarzystwa Rolniczego. 5) Byk p. Ciechanowskiego, medal srebrny. - 6) P. Wernera krowa hollenderska, medal złoty. (2834)"
Autor/Author:wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "X. Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:276x212 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, w prawej dolnej części kompozycji podklejone przedarcie z perforacją (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 483 z 1.10.1874 s. 221
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12494
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii. Wystawa w Warszawie na pl. Ujazdowskim 15.09.-10.1874. Majątek Artura Czarnowskiego Mirosławice (pow. Kutno); majątek P. Skrutkowskiego Wola Gowartowa (właściwie Gawartowa Wola pow. warszawski zachodni); majątek Ciechanowski z Grodźca (obecnie dzielnica Będzina); majątek Michała Podbereskiego w Wysokim Dworze (pow. Rosienie).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11481
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, fauna / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture breeding, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich