Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11487
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Szkice z Wystawy Rolniczéj w Warszawie: Przy młynku. Rysował z natury Andriolli. (2838)"
Autor/Author:wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:143x118 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1874
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 484 z 8.10.1874 s. 232
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 473
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst w kserokopii (tekst nieznacznie uszkodzony). Wystawa w Warszawie na pl. Ujazdowskim 15.09.-10.1874
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11487
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka przemysł - gospodarka spożywczy, varia maszyny i urządzenia, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy industry food-processing industry, varia / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Varia Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Industrie Nahrungsindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich