Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11513
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Wystawa Koni na placu Ujazdowskim w Warszawie / "WYSTAWA KONI NA PLACU UJAZDOWSKIM W WARSZAWIE [...] 514"
Autor/Author:Monogramista K. N. i A. Kownacki wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: w lewym dolnym rogu kompozycji: "X. Pillati" i w górnej rycinie w lewym dolnym rogu kompozycji "DRZEW - B. PUC - K. N. - A. K."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:257x212 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 11.07.1880 s. 441
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Monogramista K. N. - nieustalony drzeworytnik, nie jest to Karol Neuman (zm. 1875), być może błędny monogram. 2) A. Kownacki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1877-1881 związany z drzeworytnią B. Puca, znany jedynie z niewielu drzeworytów dla "Tygodnika Ilustrowanego" 1880-1881, "Tygodnika Powszechnego" 1880 i 1881 oraz dla "Biesiady Literackiej" 1880-1881 oraz jednego w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877; zob. SAP t. 4 s. 213 i materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje w poz. 12752
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz bardzo obszerny anonimowy tekst. Spis treści rocznika nie podaje autora tekstu
Cena/Price:280
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11513
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, varia sport i rekreacja jeździectwo/hippika, fauna malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, varia sport horse-riding, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Fauna Natur Hippologie, Varia Sport Reitsport, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich