Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11518
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WYSTAWA KONI I INWENTARZA NA PLACU UJAZDOWSKIM W WARSZAWIE. (6002)"
Autor/Author:Edward Nicz wg Jana Rosena
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "E NICZ ryt." i "J. Rosen"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:275x234 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczny ślad po starym złożeniu karty, nieznacznie uszkodzone marginesy karty bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 836 z 7.07.1881 s. 9
Inf. o Autorze/Information about an Author:Edward Nicz (1851-1916) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1869-1900, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", a także z "Kłosami" i "Wędrowcem" (kierownik artystyczny), wybitny, wielokrotnie nagradzany i płodny ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 6 ss. 50-51.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11518
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich