Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11522
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WYSTAWA KONI, BYDŁA, TRZODY CHLEWNEJ i DROBIU NA PLACU UJAZDOWSKIM w WARSZAWIE. [...]"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński i A. Kownacki wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZ: B. PUC- K. MRÓW. - A. KOW."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:214x287 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 28 z 10.07.1881 s. 440
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658. 2) A. Kownacki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1877-1881 związany z drzeworytnią B. Puca, znany jedynie z niewielu drzeworytów dla "Tygodnika Ilustrowanego" 1880-1881, "Tygodnika Powszechnego" 1880 i 1881 oraz dla "Biesiady Literackiej" 1880-1881 oraz jednego w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877; zob. SAP t. 4 s. 213 i materiały własne.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:300
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11522
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich