Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11527
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wystawa koni i inwentarza w Warszawie. Rysował na miejscu Masłowski. (1057)"
Autor/Author:wg Stanisława Masłowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:284x196 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, na prawym marginesie podklejone przedarcie bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1882
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 339 (1186) z 24.06.1882 s. 393
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 9896
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11527
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich