Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11534
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wystawa inwentarza na polu ujazdowskiém pod Warszawą. Rysował C. Jankowski. (139)"
Autor/Author:wg Czesława Jankowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "C Jankowski."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:284x190 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 25 (1238) z 23.06.1883 s. 396
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 5741
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:270
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11534
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich