Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11538
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wystawa Inwentarza na Placu Ujazdowskim w Warszawie. (Rys. J. Eismond)."
Autor/Author:Kazimierz Pomianowski wg Józefa Ejsmonda
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "Józef Eismond" i "K. POMIAN"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:194x239 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji), marginesy karty nieznacznie pofałdowane
Datowanie/Dating:1883
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 939 z 28.06.1883 s. 401
Inf. o Autorze/Information about an Author:Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-ok. 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 3430
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11538
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich