Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11549
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Z wystawy rolniczo-przemysłowéj na polu Ujazdowskiém pod Warszawą. Rysował Ksawery Pillati. (610)"
Autor/Author:Paweł Boczkowski i J. Jarmużyński wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "P. B. L. K." i "X. Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:193x288 mm
Stan/Condition:Rycina w dość ładnym stanie, nieznaczny ślad po starym pionowym złożeniu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 130 (1342) z 27.06.1885 s. 409
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Paweł Boczkowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876-1901, związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym" i "Biesiadą Literacką"; zob. SAP t. 1 s. 192. 2) J. Jarmużyński warszawski drzeworytnik czynny w latach 1875-1892 pracujący niemalże wyłącznie dla "Tygodnika Ilustrowanego", autor ponad 100 drzeworytów; zob. SAP t. 3 s. 236.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12773
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Antoniego Porębskiego.
Cena/Price:220
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11549
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich