Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11559
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Syrena, witająca gości przybyłych na Wystawę."
Autor/Author:wg Michała Elwiro Andriollego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w lewym dolnym rogu kompozycji: "Andriolli"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:258x215 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne zagięcie lewego górnego rogu karty bez szkody dla kompozycji
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1042 z 18.06.1885 s. 394
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Elwiro Andriolli - faktycznie Elwiro Michał Andriolli (2.11.1836 Wilno - 23.08.1893 Nałęczów pow. Puławy) wybitny polski rysownik i ilustrator. Ukończył w 1857 Moskiewską Szkołę Rysunku i Rzeźby, od 1860 studiował przez rok w Rzymie. Po powrocie do Wilna w 1861 przyłączył się do ruchu konspiracyjnego i brał udział w powstaniu styczniowym w 1863. Po klęsce powstania na Litwie ukrywał się, aresztowany uciekł z więzienia i przedostał się do Anglii w 1863, w 1864 wyjechał do Francji, gdzie przebywał do 1866 pracując jako ilustrator dla francuskich pism. W 1866 przedostał się w tajnej misji do Cesarstwa, aresztowany i skazany na karę śmierci, wyrok złagodzono i zamieniono na karę zesłania do Wiatki, gdzie przebywał do 1871. Tam malował obrazy olejne i ścienne głównie religijne oraz udzielał lekcji rysunku m.in. w latach 1869-1871 Annie Bilińskiej. Latem 1871 powrócił do Warszawy, gdzie szybko zyskał uznanie jako płodny rysownik obdarzony dużą fantazją i łatwością rysowania, który swoimi pracami zapełniał liczne warszawskie czasopisma ilustrowane. Ilustrował również liczne książki. W latach 1883-1886 przebywał w Paryżu ilustrując książki dla paryskiego wydawnictwa Firmin-Didot. Po powrocie do kraju osiadł w majątku Brzegi pod Świdrem w powiecie otwockim, gdzie dalej pracował jako ilustrator oraz zajmował się olejnym malarstwem religijnym. W czasie pobytu w kraju odbywał liczne wycieczki krajoznawcze, których owocem były liczne reportażowe rysunki zamieszczane w prasie; zob. głównie SAP t. 1 ss. 28-31, także Polski słownik biograficzny (PSB) t. 1 ss. 95-96, Śliwowska 2000 s. 134 i inne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 470 (błędnie podaje nr strony)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Karola Jurkiewicza. Wystawa rolniczo-przemysłowa w Warszawie odbyła się na placu Ujazdowskim w okresie od 9.06.1885 do 13.07.1885 - ekspozycja prezentowana była w 13 działach, oddział rolny trwał do 18.06.1885, zaś oddział przemysłowy do 13.07.1885
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze/[portret:Syrena]
Numer katalogowy/Number:i11559
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe typy, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, malarstwo polskie, rysunek polski portrety polskie zawody postacie literackie, legendarne i mityczne - Polska / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, ethnography social scenes, themes/social scene, social theme types/type, portraits/portrait / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Etnographie Sittenszenen/Sittenszene Typen/Typ, Porträts/Porträt Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich