Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11576
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"AGAWA I BEGONIJE NA WYSTAWIE OGRODNICZÉJ. Rysunek F. Brzozowskiego."
Autor/Author:Adam wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "F Brzozowski" i "DRZ: B. PUC. ADAM: Sc"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:179x131 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, kompozycja bez wad, nieznaczne plamy na marginesach karty, dość mocno przycięte marginesy karty
Datowanie/Dating:1885
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 40 (509) z 2.10.1885 s. 209
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:Adam warszawski drzeworytnik czynny w okresie ok. 1879-1887, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytujący najczęściej dla "Biesiady Literackiej" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. SAP t. 1 s. 5, Rudniewska (Słownik) ss. 7-8.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11576
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo ogrodnictwo / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture horticulture / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Gartenwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich