Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11577

Typ/Type:zestaw 6 rycin na 2 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Wystawa inwentarza na placu Ujazdowskim / ["WYSTAWA INWENTARZA NA PLACU UJAZDOWSKIM. (Rysunki S. Witkiewicza i J. Konopackiego)."]
Autor/Author:1) i 5) Józef Łoskoczyński; 4) M. Różański; ryciny 1) i 2) wg Stanisława Witkiewicza; 3)-6) wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "J. ŁOSK.", nadto 1) i 2) "S. Witk"; 4) "M R."; 5) "J. K"; nadto 4)-6) monogram wiązany "JK"; zaś rycina 3) niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:od 64x108 mm do 120x145 mm (kompozycje)
Stan/Condition:Pozycja w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 181 (1393) z 19.06.1886: s. 396 ryciny 1) i 2); s. 397 ryciny 1)-4)
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Józef Łoskoczyński (1857-1928) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1872-1891, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", ceniony ksylograf; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 ss. 183-184. 2) M. Różański (Rożański) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1890, związany z drzeworytnią Władysława Bojarskiego, rytujący głównie dla "Tygodnika Ilustrowanego", nadto do książki Stanisława Witkiewicza "Na przełęczy" Warszawa 1881, autor około 30 drzeworytów; zob. Opałek 1949 ss. 61-62, Rudniewska (Słownik) s. 114, a przede wszystkim SAP t. 9 ss. 187-188, który podaje, iż był aktywny w latach 1881-1890. Rycina "Brama Floryańska." w: Stanisław Stroynowski: Ziemia i jej mieszkańcy. T. 2. Europa Północno-Wschodnia. Warszawa: Ferdynand Hösick, 1879 s. 197 sygnowana: "Drz JS. AZ" i "M. R." wskazuje na autorstwo M. Różańskiego i jest jego pierwszą znaną pracą
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 18313 (S. Witkiewicz), nie notuje prac J. Konopackiego
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z obszernym tekstem sygnowanym pseudonimem: "tc." (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu)
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11577
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich