Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11580
Typ/Type:dwie ryciny (kompozycje) na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Z Wystawy rolniczéj w Warszawie. Wyścigi włościańskie. - Arab p. Lewickiéj. Arab p. Frölinga. - Źrebięta p. Kurca. Pawilon z dywanów p. Giełżyńskiego. Wyroby siodlarskie. - Wozy i bryczki. - Klasyfikacya owiec."
Autor/Author:1) E. Baranowski; 2) Bronisław Puc; obie ryciny wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: 1) "E: B: Sc:"; 2) "B: PUC."
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 143x95; 2) 96x143 mm
Stan/Condition:Ryciny w ładnym stanie, nieznaczne plamki i nieco przycięte marginesy karty
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 27 (548) z 2.07.1886 s. 9
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) E. Baranowski warszawski drzeworytnik sygnujący swe prace: "E. Baranowski" lub "E. Bar" pracujący dla czasopism warszawskich ("Tygodnik Ilustrowany", "Tygodnik Powszechny", "Biesiada Literacka", współpracował z drzeworytnią Bronisława Puca, czynny w latach ok. 1882-1891, pierwsza znana praca w: Tygodnik Powszechny nr 44 z 29.10.1882 s. 697 ("GDAŃSKA PIWNICA. [...] 1044"), ostatnia znana praca w: Biesiada Literacka nr 25 (807) z 14.06.1891 s. 392 ("HISTORYA MLEKA [...]); zob. SAP t. 1 ss. 84-85 i Rudniewska (Słownik) s. 14. 2) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo J. Ryszkiewicza starszego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11580
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo hodowla, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture breeding, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Natur Hippologie, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Zucht, Fauna / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich