Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11588
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Wystawa Nasion w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie. Komitet Wystawy / "WYSTAWA NASION W "MUZEUM PRZEMYSŁU I ROLNICTWA" W WARSZAWIE. KOMITET WYSTAWY: Prezes Ludwik hr. Krasiński. Wice-prezes Feliks Sobański. Członkowie: Mieczysław Epstein. Władysław Kronenberg. Stanisław Kronenberg. Tadeusz ks. Lubomirski. Ludwik Natanson. Wilhelm Rau. Karol Strasburgier. Karol Szlenkier. Juliusz Wertheim. Stanisław Wołowski. Tomasz hr. Zamoyski."
Autor/Author:wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji pośrodku: monogram łączony "JR"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:220x154 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w dość ładnym stanie, kompozycja bez wad, plamki na marginesach karty (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1886
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 44 (565) z 29.10.1886 s. 281
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14796
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz anonimowy tekst
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11588
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe wystawy rolnicze, gospodarka rolnictwo ogrodnictwo, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition industrial exhibitions/industrial exhibition, economy agriculture horticulture / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung, Wirtschaft Landwirtschaft Gartenwesen / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich