Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11631
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"WIEŚNIACZKA KRAKOWSKA. Podług fotografii z natury. 294"
Autor/Author:Monogramista A. Sch.
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Sch. Sc" i inna nieczytelna sygnatura w lewym dolnym rogu kompozycji
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:304x226 mm
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne zagięcie w prawym górnym rogu karty
Datowanie/Dating:1879
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 25 z 22.06.1879 s. 392
Inf. o Autorze/Information about an Author:Monogramista A. Sch. - nienotowany w polskiej literaturze drzeworytnik, prawdopodobnie obcy znany jedynie z jednej ryciny w: Tygodnik Powszechny nr 25 z 22.06.1879 s. 392 "WIEŚNIACZKA KRAKOWSKA. Podług fotografii z natury. 294".
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:200
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska
Numer katalogowy/Number:i11631
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich