Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11635
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Krakowiake I."
Autor/Author:Michał Kluczewski wg Kazimierza Pochwalskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "MK sc." i "K. Po."
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:97x130 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1898
Pochodzenie/Origin:Z: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 s. 241
Inf. o Autorze/Information about an Author:Michał Kluczewski warszawski drzeworytnik, czynny w latach około 1869-1887, rytował w latach 1869-1875 dla "Kłosów", 1876-1887 dla "Tygodnika Ilustrowanego" i 1880-1883 dla "Tygodnika Powszechnego", nadto dla "Biesiady Literackiej", znany z ponad 160 prac; zob. SAP t. 4 ss. 20-21; nadto rytował też dla: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. T. 11: Galizien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1898 oraz w kolejnej części cyklu: T. 17: Mähren und Schlesien. Wien: Verlag der kaiserlich-königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1897; Hanebutt-Benz 1984 łam 1079 błędnie opisuje go jako "M. Kluszewski".
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo K. Pochwalskiego ustalono w oparciu o wykaz ilustracji, zaś Michał Kluczewski (drzeworytnik) rytował dla tego cyklu.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11635
Kategorie tematyczne/Categories:malarstwo polskie, rysunek polski architektura kompozycje (w tym wielowidokowe), etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / architecture compositions (including multiview ones), ethnography folk types/folk type, varia costumology / Architektur Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich