Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11643
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Krakowskie
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Krakowianka. Rysunek oryginalny Aleksandra Gierymskiego. (1643)"
Autor/Author:Andrzej Zajkowski wg Aleksandra Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "A. Gierymski 86." i "A. Z.".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:300x241 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, kompozycja bez wad, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów karty (rycina po konserwacji).
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 262 (1474) z 7.01.1888 s. 9.
Inf. o Autorze/Information about an Author:A. Zajkowski (1851-1914) wybitny warszawski drzeworytnik czynny latach 1870-1889, ceniony i nagradzany autor wielu prac, najpierw w "Kłosach", następnie w "Tygodniku Ilustrowanym", w 1876 wraz z Janem Styfi założył w Warszawie niezbyt długo działającą drzeworytnię; zob. Opałek 1949 ss. 68-69, Rudniewska (Słownik) ss. 141-142.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje (w poz. 4328).
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz krótki tekst w kserokopii sygnowany pseudonimem: "m." autorstwa Ignacego Matuszewskiego; zob. SPPP t. 2 s. 512.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska
Numer katalogowy/Number:i11643
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia typy ludowe, varia kostiumologia i stroje ludowe / ethnography folk types/folk type, varia costumology / Etnographie Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich