Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11669
Typ/Type:rycina (kompozycja 10 widoków)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Witebsk / Витебск / Віцебск
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - Białoruś
Tytuł/Title:"KOŚCIOŁY KATOLICKIE W WITEBSKU. [...] 1. Kościół farny. 2. Pojezuicki. 3. Pobernardyński. 4. Podominikański. 5. Popijarski. 6. Potrynitarski. 7. Św. Barbary. 8. Kaplica św. Krzyża. 9. Kaplica Maryawitek. 10. Kaplica pp. Slepściów. 1433"
Autor/Author:Władysław Bojarski wg Bronisława Podbielskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie: "DRZEW. W: W. BOJARSKI" i monogramem wiązanym "BP".
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy
Wymiary/Size/Capacity:295x239 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 33 z 17.08.1884 s.521.
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Warszawska w Warszawie, działająca na zasadzie spółdzielni (W. Bojarski, I. Chełmicki, B. Puc i F. Zabłocki) rytowała głównie dla rosyjskich czasopism ilustrowanych, filia w Petersburgu, zob. Opałek 1949 ss.19-20.
Inf. o Autorze/Information about an Author:W. Bojarski (1843-1912) warszawski drzeworytnik, powstaniec, czynny w latach 1861-1887 (z przerwą na pobyt na zesłaniu 1863-1871), związany z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Wieńcem" i "Drzeworytnią Warszawską", zob. SAP t.1 ss.203-204.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 24817.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny anonimowy tekst z opisem każdego obiektu. Kościół św. Barbary, zbudowany 1785 jak cmentarny, znacznie przebudowany 1884, częściowo zniszczony w czasie II wojny światowej, zob. Rąkowski 1997 s.260.
Cena/Price:350
Słowa kluczowe/Keywords:jezuici/bernardyni/dominikanie/pijarzy/trynitarze/mariawitki
Numer katalogowy/Number:i11669
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kaplice kompozycje (w tym wielowidokowe) kościoły / architecture chapels/chapel churches/church compositions (including multiview ones) / Architektur Kapellen/Kapelle Kirchen/Kirche Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition / wood-engraving / Holzstich