Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11672
Typ/Type:dwa druki (ilustracje) na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Hieronimowo
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Białystok województwo podlaskie (białostockie) gmina Michałowo
Tytuł/Title:[1] "HIERONIMÓW, WIOSKA LITEWSKA. 7423"; [2] "PAŁAC W HIERONIMOWIE. 7424"
Autor/Author:Wg Józefa Myszkowskiego
Sygnatura/Signature:Ilustracje sygnowane na płycie: 1) "JMyszkowski"; 2) "JMyszkowski 1886".
Technika/Technique:Druki na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 108x234; 2) 130x241 mm.
Stan/Condition:Ilustracje w bardzo ładnym stanie.
Datowanie/Dating:1887
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 1132 z 10.03.1887 s. 149.
Literatura/Literature:Grajewski 1972: 1) poz. 10828; 2) poz. 21903.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii dot. Hieronimowa, ilustracje i tekst pochodzą z obszernego artykułu Edwarda Chłopickiego: "Opowiadania z wędrówki po kraju" (nr 1129, 1132 i 1134). Hieronimowo - dwór z 1830 zbudowany przez gen. Kazimierza Dziekońskiego, własność Dziekońskich do przełomu XIX/XX w., potem spolonizowanej niemieckiej rodziny von Ramm, po wojnie w ruinie, zachowana jedynie widoczna oficyna z 1. poł. XIX w. oraz założenie parkowe. - Kazimierz Dziekoński (4.03.1779 Warszawa - 23.01.1847) generał Wojska Polskiego, oficer w powstaniu kościuszkowskim, adiutant ks. Józefa Poniatowskiego w Księstwie Warszawskim, 1828 mianowany generałem brygady Królestwa Kongresowego, dowódca w powstaniu listopadowym (m.in. dowódca obrony Radomia i Pragi), 1831-1833 na zesłaniu; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 6 ss. 134-135 i inne.
Cena/Price:100
Słowa kluczowe/Keywords:Podlasie
Numer katalogowy/Number:i11672
Kategorie tematyczne/Categories:architektura budownictwo wiejskie rezydencje, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture rezydencje/residences, manors/residence, manor rural buildings/rural building / Architektur Dorfbauten Residenzen/Residenz / table (figure) / Druck