Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11677
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Mereczowszczyzna (Kosów Poleski) / Мерачоўшчына / Меречевщина (Косава / Коссово)
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - powiat Iwacewicze województwo poleskie (Białoruś)
Tytuł/Title:"Dom rodzinny Kościuszki w Mereczowszczyźnie przed restauracyą. (5845)"
Autor/Author:Franciszek Szymański wg Feliksa Brzozowskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym rogu "F. SZYMAŃSKI" i w prawym rogu "F Brzozowski"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:116x164 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne plamki (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1881
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 810 z 6.01.1881 s. 16
Inf. o Autorze/Information about an Author:Franciszek Szymański warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1886 rytujący dla "Kłosów"; zob. Opałek 1949 s. 66, Rudniewska (Słownik) s. 130
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 1827
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz tekst w kserokopii autorstwa Kajetana Kraszewskiego. Powiat Iwacewicze od 1 kwietnia 1935, wcześniej nosił nazwę powiatu kosowskiego z siedzibą w Kosowie (Poleskim). Mereczowszczyzna folwark w dobrach kosowskich (Kosów Poleski). Dwór w okolicy pałacu Pusłowskich, miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki, drewniany z początku XVIII w., oba obiekty spalone 1942, zachowane jedynie ruiny pałacu, dwór zrekonstruowano 2004 i przeznaczono na muzeum; zob. Rąkowski 1997 ss. 106-107 z ilustracją i inne materiały
Cena/Price:160
Słowa kluczowe/Keywords:Polesie/Палессе/Полісся/Полесье
Numer katalogowy/Number:i11677
Kategorie tematyczne/Categories:architektura dwory, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture manors/manor / Architektur Landhäuser/Landhaus / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich