Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11678
Typ/Type:dwie ilustracje (druki) na jednej tablicy
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Ujazd / Kielce
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat Opatów województwo świętokrzyskie (tarnobrzeskie) gmina Iwaniska / województwo świętokrzyskie (kieleckie)
Tytuł/Title:"ZUBRZYCKI: SKARB II. TABL. 170. ZAMEK KRZYŻTOPÓR KOŁO SANDOMIERZA W UJEŹDZIE [...]. WEJŚCIE GŁÓWNE CZYLI PORTAL NA PRZEDZIE PAŁACU BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH [...]"
Autor/Author:1) [wg Aleksander Regulski na podstawie Marcina Olszyńskiego]; 2) [wg Bronisława Zaleskiego]
Sygnatura/Signature:Ilustracja 1) sygnowana na płycie: "Puc"; ilustracja 2) sygnowana na płycie: "1865 16 X"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 111x149 mm; 2) 98x129 mm; 382x282 mm (tablica)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne uszkodzenia marginesów tablicy bez szkody dla kompozycji (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1910
Pochodzenie/Origin:Z: Jan Sas Zubrzycki: Skarb architektury w Polsce. T. 2. Kraków: nakład własny, [1910] (całość t. 1-4 wydano w latach 1909-1916) tablica nr 170
Uwagi/Comments:Zachowana cała tablica, dobra jakość druku na papierze kredowym. Ujazd - reprodukcja drzeworytu sztorcowego z: Kłosy nr 45 z 9.05.1866 s. 516. Kielce - reprodukcja drzeworytu sztorcowego z: Kłosy nr 33 z 14.02.1866 s. 388. Ujazd - manierystyczny zamek Krzyżtopór z lat 1627-1644 dla Krzysztofa Ossolińskiego, założenie na planie regularnego pięcioboku, otoczone fortyfikacjami bastejowymi systemu nowowłoskiego w które wpisane założenie pałacowe, ówcześnie jedna z największych rezydencji w Europie, od 1656 w ruinie; zob. Atlas zabytków s. 480 z ilustracją.
Cena/Price:70
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11678
Kategorie tematyczne/Categories:architektura detale architektoniczne rezydencje zamki / architecture architectural details/architectural detail castles/castle rezydencje/residences, manors/residence, manor / Architektur Burgen/Burg Residenzen/Residenz architektonische Details/architektonisches Detail / table (figure) / Druck