Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11686
Typ/Type:trzy ryciny na jednej karcie
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Wilno-kościoły
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:Kresy - województwo wileńskie (Litwa)
Tytuł/Title:[1] "GRÓB I OŁTARZ Św. KAZIMIERZA W KATEDRZE WILEŃSKIEJ."; [2] "ZŁOŻENIE ZWŁOK Św. KAZIMIERZA DO TRUMNY. (Dzieło Danckerst'a)."; [3] "CUD WSKRZESZENIA DZIEWECZKI U TRUMNY Św. KAZIMIERZA. (Dzieło Danckerst'a). 1349"
Sygnatura/Signature:Rycina 1) nieczytelnie sygnowana na płycie; pozostałe ryciny niesygnowane
Technika/Technique:drzeworyty sztorcowe na papierze
Wymiary/Size/Capacity:1) 141x97; 2) 151x111; 3) 145x105 mm
Stan/Condition:Ryciny w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 11 z 16.03.1884 s. 169
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 21070 (rycina 1); poz. 3015 (rycina 3); poz. 3016 (rycina 2)
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta wraz z obszernym tekstem sygnowanym "Borzywoj" autorstwa Wincentego Korotyńskiego; zob. SPPP t. 1 s. 290. Faktycznie obrazy autorstwa Michelangelo Palloni'ego, a nie Peeter (Piotr) Denckerts de Rij.
Cena/Price:220
Numer katalogowy/Number:i11686
Kategorie tematyczne/Categories:architektura grobowce, mauzolea katedry i sobory kościoły kościoły i inne obiekty sakralne - wnętrza, kultura sztuki plastyczne / architecture cathedrals/cathedral church interiors/church interior churches/church tombs/tomb, culture fine arts / Architektur Grüfte/Gruft Kathedralen/Kathedrale Kirchen-Innere Kirchen/Kirche, Kultur bildende Künste / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich