Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11704
Typ/Type:druk (ilustracja) (wielowidokowa)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"SZKICE Z WYSTAWY INWENTARZA W WARSZAWIE, W CZERWCU 1884 R. Rysował X. Pillati. 14[?]9"
Autor/Author:wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Ilustracja sygnowana na płycie: "X. Pillati"
Technika/Technique:druk na papierze
Wymiary/Size/Capacity:287x222 mm
Stan/Condition:Ilustracja w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne stare zagięcie karty
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 26 z 13.07.1884 s. 424
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:120
Słowa kluczowe/Keywords:Mazowsze/Królestwo Polskie
Numer katalogowy/Number:i11704
Kategorie tematyczne/Categories:architektura obiekty i eksponaty wystawowe wystawy i targi, gospodarka wystawy rolnicze, przyroda hipologia i sceny hippiczne, fauna / architecture exhibitions/exhibition, economy agricultural exhibitions/agricultural exhibition, nature/wildlife hippology, fauna / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Natur Hippologie, Fauna Wirtschaft Landwirtschaftsausstellungen/Landwirtschaftsausstellung / table (figure) / Druck