Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11714
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Nowa sala Wystawy Obrazów Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiém. (1717)"
Autor/Author:Wg Maksymiliana Gierymskiego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:230x154 mm.
Stan/Condition:Rycina w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, bardzo nieznaczne mechaniczne zagięcie karty, nieznaczne plamki poza kompozycją.
Datowanie/Dating:1870
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 278 z 27.10.1870 s. 260.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25749.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta. Autorstwo M. Gierymskiego ustalono w oparciu o spis treści półrocznika.
Cena/Price:180
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11714
Kategorie tematyczne/Categories:architektura galerie sztuki wystawy i targi, kultura sztuki plastyczne wystawy sztuki i rzemiosła / architecture art galleries/art gallery exhibitions/exhibition, culture fine arts / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kunstgalerien/Kunstgalerie, Kultur bildende Künste / wood-engraving / Holzstich