Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11732
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:Wystawa Tkacka w Warszawie / "WYSTAWA TKACKA W WARSZAWIE. Rysował z natury Ksawery Pillati. 495"
Autor/Author:Kazimierz Mrówczyński i A. Kownacki wg Ksawerego Pillatiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: po środku "DRZEW. B. PUC - K. M. A. K" i w prawym rogu "X Pillati"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:305x239 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Pozycja w ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty, nieznaczna plamka w lewym górnym rogu kompozycji (karta po konserwacji)
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Powszechny nr 23 z 2.06.1880 s. 361
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Kazimierz Mrówczyński warszawski drzeworytnik i rysownik, autor kilkudziesięciu drzeworytów sztorcowych, związany z drzeworytnią B. Puca, rytował dla różnych czasopism w latach 1878-1887, ryciny także w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877, ryciny oraz rysunki wystawiał w kraju i w Paryżu; zob. SAP t. 5 s. 658. 2) A. Kownacki warszawski drzeworytnik czynny w latach 1877-1881 związany z drzeworytnią B. Puca, znany jedynie z niewielu drzeworytów dla "Tygodnika Ilustrowanego" 1880-1881, "Tygodnika Powszechnego" 1880 i 1881 oraz dla "Biesiady Literackiej" 1880-1881 oraz jednego w albumie "Willanów. Album widoków i pamiątek" Warszawa 1877; zob. SAP t. 4 s. 213 i materiały własne
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 12764
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst sygnowany pseudonimem: "-z-" (SPPP nie rozwiązuje tego pseudonimu). Spis treści rocznika nie podaje autora tekstu. Wystawa Tkacka w nieistniejącym już Pałacu Brühla (ul. Wierzbowa 1)
Cena/Price:240
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11732
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka włókienniczy i odzieżowy, kultura wystawy sztuki i rzemiosła, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, culture economy industrial exhibitions/industrial exhibition, economy industry textile industry / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Kultur Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich