Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11740
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wystawa Tkacka w Warszawie. Rysował z natury A. Mucharski."
Autor/Author:Bronisław Puc, A. Wiśniewski i Jan Sosnowski wg Arkadiusza Mucharskiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie w prawym dolnym rogu kompozycji: "DRZ. B. PUC - B. P - A. W - J. S"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:354x262 mm (kompozycja)
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie
Datowanie/Dating:1880
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka z 1. półrocza 1880 ss. 392-393
Drukarnia/Printing office:Drzeworytnia Bronisława Puca w Warszawie czynna od ok. 1878 do ok. 1904 pod nazwą: Zakład Artystyczno-Drzeworytniczy Bronisława Puc; zob. SPKP Suplement ss. 179-180
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Bronisław Puc warszawski drzeworytnik czynny w latach 1867-do ok. 1891, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego", właściciel znanej drzeworytni (od ok. 1878 r.); zob. SAP t. 8 ss. 126-127. 2) A. Wiśniewski (nie Marceli Wiśniewski) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1879-1880, związany z drzeworytnią Bronisława Puca, rytował zwykle dla "Biesiady Literackiej", nadto dla "Kłosów", nienotowany w literaturze, znany jedynie z kilku rycin: "LUTY. Ślizgawka przy oświetleniu w Łazienkach Królewskich [...] w: Biesiada Literacka nr 218 z 1880 s. 153; "Na Ukrainie. (Podług obrazu W. Stryjowskiego)." w: Biesiada Literacka nr 181 z 20.06.1879 s. 392; "Okolice Wilna. Widok z góry Zamkowéj na górę Bekieszową i ogród botaniczny. 40" brak bliższych danych; "Połudenek. (Scena z życia ludu na Podolu. Rysował Wojciech Grabowski)." w: Biesiada Literacka nr 166 z 7.03.1879 s. 153. 3) Jan Sosnowski mało znany drzeworytnik warszawski działający w drzeworytni B. Puca, znane prace dla "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1878-1880 i "Biesiady Literackiej" 1880; zob. Opałek 1949 s. 64 i Rudniewska (Słownik) s. 122
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 10768
Uwagi/Comments:Zachowana cała wydawniczo złożona podwójna karta. Wystawa Tkacka w nieistniejącym już Pałacu Brühla (ul. Wierzbowa 1)
Cena/Price:250
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11740
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka włókienniczy i odzieżowy, kultura wystawy sztuki i rzemiosła, malarstwo polskie, rysunek polski / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, culture economy industrial exhibitions/industrial exhibition, economy industry textile industry / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Kultur Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich