Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11785
Typ/Type:rycina
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Kałamarze palestranckie z wieku XVIII i rogi myśliwskie Augusta II. Z wystawy starożytności p. Szaniawskiego w Warszawie. 937"
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana.
Technika/Technique:Drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:230x191 mm.
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie, bardzo nieznaczne praktycznie niewidoczne przekłucia karty.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 318 z 28.01.1882 s. 64.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 25214.
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11785
Kategorie tematyczne/Categories:architektura wystawy i targi, gospodarka rolnictwo łowiectwo (myślistwo), kultura rzemiosło artystyczne wystawy sztuki i rzemiosła, varia prawo / architecture exhibitions/exhibition, culture arts and crafts, handicraft, economy agriculture hunting, varia law / Architektur Ausstellungen/Ausstellung, Kultur Kunsthandwerk, Varia Recht, Wirtschaft Landwirtschaft Jagdwesen / wood-engraving / Holzstich