Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11798
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy / Benedykt Dybowski
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"Wystawa zbiorów Kamczackich Benedykta Dybowskiego w Warszawie. (6770)"
Autor/Author:Aleksander Malinowski i Kazimierz Pomianowski wg Jana Konopackiego
Sygnatura/Signature:Rycina sygnowana na płycie u dołu kompozycji: w lewym dolnym rogu "A. M. K. P." i w prawym dolnym monogramem wiązanym "JK"
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:260x213 mm
Stan/Condition:Rycina w stanie więcej niż dobrym, nieco widoczny ślad po starym złożeniu karty (rycina po konserwacji)
Datowanie/Dating:1884
Pochodzenie/Origin:Z: Kłosy nr 975 z 3.03.1884 s. 160
Inf. o Autorze/Information about an Author:1) Aleksander Malinowski (1855-1917) warszawski drzeworytnik czynny w latach 1870-1888, rytujący głównie dla "Kłosów" i "Tygodnika Ilustrowanego"; zob. obszerny biogram w SAP t. 5 s. 305. 2) Kazimierz Pomianowski warszawski drzeworytnik czynny w latach 1876 - ca 1896, najpierw rytował prawie wyłącznie dla "Kłosów" do zamknięcia pisma w 1890, później rytował dla "Tygodnika Ilustrowanego" do ok. 1896, płodny i wszechstronny ksylograf; zob. SAP t. 7 ss. 389-390.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 nie notuje
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta oraz obszerny tekst w kserokopii autorstwa Karola Jurkiewicza. Autorstwo Kazimierza Piastuszkiewicza raczej wykluczone. Wystawa w domu hr. Ludwika Krasińskiego w Warszawie przy ul. Ordynackiej. - Benedykt Dybowski (12.05.1833 folwark Sielawicze (inaczej Adamaryn) k. Dubrowy (często jako Adamczyn - późniejsza zmiana nazwy miejscowości (?) albo błędnie) pow. Mińsk (Białoruś) - 30.01.1930 Lwów) wybitny polski przyrodnik, lekarz, zesłaniec, podróżnik, odkrywca i badacz azjatyckiej część Rosji, profesor zoologii. Studiował medycynę w Dorpacie, potem we Wrocławiu i Berlinie, dyplom z medycyny uzyskał w 1860 jednocześnie prowadząc badania zoologiczne i publikując prace z tej dziedziny. Za działalność patriotyczną aresztowany w 1861 i na okres kilku miesięcy zesłany w głąb Rosji. W 1862 uzyskał w Dorpacie dyplom doktora medycyny. W 1862 został wykładowcą w Szkole Głównej w Warszawie w zakresie zoologii. W 1863 wszedł do Rządu Narodowego. Został aresztowany w lutym 1864, orzeczona kara śmierci została zamieniona na karę ciężkich robót na okres 12 lat i konfiskatę mienia, którą odbywał początkowo w Irkucku. W 1868 zamieniono mu katorgę na osiedlenie na Syberii. Prowadził aktywne badania zoologiczne Bajkału, Dalekiego Wschodu i Kamczatki. Początkowo badał Bajkał (wraz z Wiktorem Godlewskim), potem Amur i Ussuri, amnestionowany w 1877, krótko przebywał w Warszawie, następnie dalej prowadził badania na Kamczatce do 1883 do momentu uzyskania nominacji na profesora zoologii Uniwersytetu Lwowskiego, gdzie pracował do 1906, wybrany w 1900 rektorem uczelni. Swoje liczne zbiory etnograficzne i zoologiczne przekazał do zbiorów publicznych; zob. Polski słownik biograficzny (PSB) t. 6 ss. 36-40 i inne (co do miejsca urodzenia przekonująco wg SGKP t. 2 s. 203, t. 10 s. 524 i t. 15 cz. 1 s. 7 - Adamaryn; zaś PSB oraz tekst "Tygodnik Powszechny" nr 16 z 16.04.1882 s. 242 oraz "Kłosy" nr 969 z 24.01.1884 s. 58 i inne podaje Adamczyn, być może to ta sama miejscowość po późniejszej zmianie nazwy).
Cena/Price:140
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11798
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wystawy i targi, etnografia varia - etnografia wystawy etnograficzne, etnografia malarstwo polskie, rysunek polski kultura wystawy sztuki i rzemiosła / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, culture ethnography varia, ethnography / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Etnographie Varia, Etnographie Kultur / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich