Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11829
Typ/Type:rycina (kompozycja)
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Warszawa-wystawy
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:województwo mazowieckie (warszawskie)
Tytuł/Title:"WYSTAWA TKACKA. Rysunek J. Ryszkiewicza. Wyroby włościańskie: samodziały, płótna, wełniaki i t. d. Pawilony Łodzi, Tomaszowa, Zgierza i innych miast fabrycznych. Pawilon hr. Pusłowskiego, Skirmundta. Pawilon warszawskiéj fabryki dywanów."
Autor/Author:wg Józefa Ryszkiewicza starszego
Sygnatura/Signature:Rycina niesygnowana
Technika/Technique:drzeworyt sztorcowy na papierze
Wymiary/Size/Capacity:220x154 mm
Stan/Condition:Rycina w bardzo ładnym stanie (po konserwacji)
Datowanie/Dating:1888
Pochodzenie/Origin:Z: Biesiada Literacka nr 11 (637) z 16.03.1888 s. 169
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 14799
Uwagi/Comments:Zachowana cała karta.
Cena/Price:150
Słowa kluczowe/Keywords:Królestwo Polskie/Mazowsze
Numer katalogowy/Number:i11829
Kategorie tematyczne/Categories:architektura kompozycje (w tym wielowidokowe) wystawy i targi, gospodarka wystawy i targi przemysłowe, gospodarka przemysł - gospodarka włókienniczy i odzieżowy, kultura rzemiosło artystyczne wystawy sztuki i rzemiosła / architecture compositions (including multiview ones) exhibitions/exhibition, culture arts and crafts, handicraft, economy industrial exhibitions/industrial exhibition, economy industry textile industry / Architektur Ausstellungen/Ausstellung Kompositionen (darunter mit vielen Ansichten)/Komposition, Kultur Kunsthandwerk, Wirtschaft Industriesausstellungen/Industrieausstellung, Wirtschaft Industrie Textilindustrie / wood-engraving woodcut / Holzschnitt Holzstich