Grafiki i fotografie
Numer katalogowy: i11838

Typ/Type:zestaw 10 rycin na 5 kartach
Hasło (nazwa)/Reference/Entry:Kraków i powiat / Kraków (Prądnik Biały) / Kraków (Prądnik Czerwony) / Czernichów / Świątniki Górne
Przynależność administracyjna/Administrative affiliation:powiat grodzki Kraków i powiat Kraków (gmina Czernichów i gmina Świątniki Górne) województwo małopolskie (krakowskie)
Tytuł/Title:"Obrazy krakowskie"
Autor/Author:Henryk Kübler wg Franciszka Kostrzewskiego
Sygnatura/Signature:Ryciny sygnowane na płycie: monogram wiązany "HK" albo "HK" albo "KÜBLER sc" albo niesygnowane.
Technika/Technique:Drzeworyty sztorcowe
Wymiary/Size/Capacity:od 98x147 do 130x165 mm.
Stan/Condition:Ryciny w ładnym albo bardzo ładnym stanie, jedynie jedna w dość ładnym stanie ze śladem złożenia karty w kompozycji ["Szopka [...]"], na kartach (poza kompozycją) ślady złożenia.
Pochodzenie/Origin:Z: Tygodnik Ilustrowany nr 131-135 od 29.03 do 26.04.1862: s.125; s.128; s.137; s.144; s.168.
Inf. o Autorze/Information about an Author:H. Kübler warszawski drzeworytnik pochodzenia niemieckiego czynny w Polsce w latach 1859-1863, rytujący dla "Tygodnika Ilustrowanego", zob. SAP t.4 s.327.
Literatura/Literature:Grajewski 1972 poz. 7441 (pomija s.168).
Uwagi/Comments:Zachowane całe karty wraz z rycinami, teksty zachowane głównie w kserokopii autorstwa Władysława Ludwika Anczyca (całość cyklu nr 130-137 od 22.03 do 10.05.1862; ryciny jedynie w nr 131, 132, 133 i 135 odpowiednio s.125, 128, 137, 144 i 168). Rzadkie ryciny. Całość rycin cyklu i całość tekstu (w kserokopii). W tekście podtytuły odnoszące się też do rycin: "Wesele w Czernichowskiem" (s.125 i s.128); "Ogrodnicy" s.137; "Świątniczanie"; "Prądniczanie" (s.144); "Szopka, czyli jasełka i gwiazdka w Krakowie." s.168; "Obchód dnia 11 września" (bez ilustracji). Czernichów, Świątniki Górne w powiecie krakowskim. Prądnik Czerwony i Prądnik Biały obecnie w granicach miasta Krakowa.
Cena/Price:600
Słowa kluczowe/Keywords:Małopolska/Galicja
Numer katalogowy/Number:i11838
Kategorie tematyczne/Categories:etnografia sceny obyczajowe i rodzajowe targi i jarmarki, odpusty typy ludowe zwyczaje i obrzędy, varia kostiumologia i stroje ludowe, zawody i zajęcia ogrodnik sprzedawca/sprzedawczyni / ethnography customs and rituals/custom and ritual folk types/folk type markets and fairs/market and fair social scenes, themes/social scene, social theme, jobs and professions/job and occupation varia costumology / Berufe und Beschäftigungen/Beruf und Beschäftigung Etnographie Märkte und Jahrmärkte/Markt und Jahrmarkt Sitten und Bräuche/Sitte und Brauch Sittenszenen/Sittenszene Volkstypen/Volkstyp, Varia Kostümkunde/Trachten / wood-engraving / Holzstich